Patentler ve Faydalı Modeller

  • Başvuru öncesi yenilik araştırması ve Patentlenebilirlik analizi
  • Başvuru stratejisinin belirlenmesi
  • Patent tarifnamesinin yazılması ve başvurunun yapılması
  • Patent izleme/Bülten yayın takibi
  • Kurum kararlarına /Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na yapılacak itirazların hazırlanması
  • Tescil sonrası itiraz işlemleri
  • Patent İhlal ve Hükümsüzlük analizleri
  • Hukuki sözleşmelerin kaydı (lisans sözleşmeleri, devir sözleşmeleri vb.)
  • Birleşme, unvan değişikliği, gibi tescil değişikliklerinin kaydı
  • Yıllık ücret ödemeleri ve Kullanım beyanı hazırlanması

Hizmetlerimiz