Tasarımlar

 • Başvuru öncesi müsaitlik araştırması analizi
 • Tasarım risk analizi ile muhtemel risklerin belirlenmesi
 • Başvuru stratejisinin belirlenmesi
 • Başvurunun yapılması ve takibi
 • Kurum kararlarına /Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na yapılacak itirazların hazırlanması
 • Tasarım izleme/bülten yayın takibi
 • Tescil sonrası yapılacak itirazlar
 • Tasarım ihlal ve hükümsüzlük analizleri
 • Hukuki sözleşmelerin kaydı (lisans sözleşmeleri, devir sözleşmeleri vb.)
 • Birleşme, unvan değişikliği, gibi tescil değişikliklerinin kaydı
 • Tasarım Yenileme

Hizmetlerimiz