Yeni Bitki Çeşitleri

  • Risk analizi ile muhtemel risklerin belirlenmesi
  • Başvuru stratejisinin belirlenmesi
  • Başvurunun yapılması ve takibi
  • Kurum kararlarına /Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na yapılacak itirazların hazırlanması
  • İzleme/bülten yayın takibi
  • Hukuki sözleşmelerin kaydı (lisans sözleşmeleri, devir sözleşmeleri vb.)
  • Birleşme, unvan değişikliği, gibi tescil değişikliklerinin kaydı

Hizmetlerimiz