Türkay Alıca

Kurucu Ortak / Yönetim Kurulu Başkanı

1965 yılında doğan Türkay Alıca, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mesleki kariyerine 1987 yılında hakim adaylığı ile başlayan Alıca; 1989-2001 yılları arasında sırasıyla Arpaçay ve Mengen Cumhuriyet Savcılığı; Yargıtay 8. Ceza Dairesi tetkik hakimliği görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptığı "Banka Kredi Açma Sözleşmeleri" adlı tez çalışması ile 1991 yılında yüksek lisans diploması aldı.

2002 - 2003 yıllarında, Adalet Bakanlığı ve AB Komisyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen "Türkiye'de Fikri Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması ve İhtisas Mahkemelerinin Kurulması" projesine dahil oldu. Bu proje kapsamında, yurt dışında, Londra Üniversitesi, Queen Marry Fikri Mülkiyet Araştırma Enstitüsü; Eidgenössische Technische Hohschule (İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü)-Zürih; Universidad de Alicante, Magister Lucentinus, (Alicante Üniversitesi Fikri Mülkiyet Master Programı), Milano Üniversitesi, Politecnico di Milano gibi fikri mülkiyet alanında önde gelen Enstitü ve Üniversiteler ile Avrupa Patent Ofisi; yanı sıra Alman Federal Patent Mahkemesi gibi uygulayıcı kuruluşlarda eğitim programlarına katıldı.

Proje uyarınca 2003 yılında faaliyete geçen Ankara Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'ne hakim olarak atanan Alıca, 2007-2016 yılları arasında Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi hakimi olarak görev yaptı. Daha sonra hakimlik kariyerine kendi isteğiyle son veren Alıca, 2016 yılında Alıca Hukuk Bürosunu kurdu. Ağırlıklı olarak fikri mülkiyet hukuku alanındaki akademik ve mesleki çalışmalarına, hukuk danışmanı, avukat ve eğitici olarak devam etmektedir.

Fikri mülkiyet hakları ve uygulanması, marka, patent, tasarım, telif hakları ve yeni bitki çeşitleri konularında çok sayıda makale, tebliğ ve sunumları bulunan Alıca'nın, ortak yazar olarak "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu" adlı bir şerh çalışması yanında “Gerekçeli-Karşılaştırmalı-İçtihatlı Sınai Mülkiyet Kanunu” adlı bir yasa ve içtihat derlemesi de mevcuttur. Alıca ayrıca, "Patent Enforcement Worldwide, Writings in Honor of Dieter Stauder, Edited by Christopher Heath-2015” ve “Compulsory Licensing in Europe, A Country by Country Overview, Published by European Patent Academy-2018” adlı yayınların Türkiye bölümünün yazarıdır.

Alıca, iyi derecede İngilizce; başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir.

Yayınlar & Etkinlikler:

Ortak Şerh: 
"Fikir ve Sanat Esenleri Kanun Yorumu", 2 Cilt (3048 sayfa) Levent YAVUZ / Türkay ALICA / Fethi MERDİVAN, Birlikte Yazar Olarak, Seçkin, Yayıncılık, 1. Baskı 2013; 2. Baskı, 2014; Tıpkı Basım 2016.

Makaleler: 

“Fikri Mülkiyet Ceza Hukukunda Son Gelişmeler”, "Effective Enforcement of Intellectual and Industrial Property Rights in USA and Turkey" Uluslararası Konferans, 09-10 Mayıs 2004 - ANKARA, www.abgm.adalet.gov.tr/10%20seminar%20program%20sh.pdf

“Fikri ve Sınai Mülkiyet Ceza Hukuku-Uygulama”, 30 Nisan-01 Mayıs 2005, Kızılcahamam/ANKARA, TOBB Yayınları, Yayın No: 2005-25.

“Fikri Haklara Tecavüzün Önlenmesi Aracı Olarak Bandrol Uygulaması ve İlgili Suçlar”, Fikri Mülkiyet Hukuk Dergisi (FMHD), Yıl 2006, Sayı 2, Sayfa 75-136. 

“İlaç Sektöründe Marka Tercihi ve Red Nedenleri” Fikri Mülkiyet Yıllığı, Yıl 2009, Sayı I, Sayfa 1-58. 

“Anti-Aging Tıp Uygulaması ve Fikri Mülkiyet Koruması” Fikri Mülkiyet Yıllığı; Yıl 2010, Sayı II, Sayfa 1-37. 

“Engellilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşması ve Olası Etkileri" Türkay Alıca / Bülent Önder, Ortak Yayın, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), Ankara Barosu Yayını, Year 15, Volume 15, Issue 2014/1, page 41-81. 

"Patent Enforcement in Turkey" in Patent Enforcement Worldwide, Writings in Honor of Dieter Stauder, 3th Edition, Edited by Christopher Heath, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon-2015.

Eğitici Olarak Verdiği Dersler/Konferanslar:

Türk  ve Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi / Turkish International Academy Against Drugs and Organized Crime (TADOC, 1999-2003)
 • Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Yasası  ve Uygulaması (4422 s. Yasa)
 • İletişimin Dinlenmesi ve Tespiti: Koşulları ve Yöntemi
 • Silah ve Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçları
Türkiye Adalet Akademisi- Hakim Adaylarının Eğitimi / Eğitmen - ANKARA
 • (2008-2010)
 • Fikri Mülkiyet Haklarına Giriş
 • Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Davalar ve Usul (Marka, Patent, Telif Hakları, Tasarım Davaları) 
İstanbul Bilgi Universitesi- Fikri Mülkiyet Yüksek Lisans Programı (2006 - )
 • Fikri Hakların Cezai Koruması
 • Fikri Hakların Sınırlandırılması ve İstisnalar
 • Patent ve Faydalı Model Davaları
Ankara Universitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (Distance Education Centre, 2012 - )
 • Teknoloji / Inovasyon / Fikri Mülkiyet Sertifika Programı
 • Fikri Mülkiyet Davaları ve İhtiyati Tedbirler 
Türkiye Barolar Birliği / TÜRAVAK (Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Eğitmen / Moderatör 
 • Fikri Mülkiyet Hukuku İleri Düzey Eğitim ve Sertifika Programı    (Eğitmen / Moderatör (2010)
 • Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Haklara İhlal ve Hukuk Davaları - Uygulama
 • Patent ve Faydalı Model Davaları ve Usül
 • Kurgu Dava Örneklerle Marka / Tasarım / Patent Davalarında Bilirkişilik
 • Bilişim Hukuku İleri Düzey Eğitim ve Sertifika Programı
  Fikri Hakların Sayısal Ortamda İhlali ve Önlemler / Uyar Kaldır Yöntemi / Yazılımların Fikir ve Sanat Eserleri Kapsamında Korunması / Lisans Sözleşmeleri  
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fikri Mülkiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi - (FİSAUM) :
 • "Fikri ve Sınai Hakların İhlali Halinde Başvurulacak Yargı Yolu ve İhtiyati Tedbirler I-II (2013)
Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM)- Eğitmen
 • PEM Marka ve Patent Vekilliği Hazırlık Eğitim Programı: Patent ve Faydalı Model Davaları ve Örnekler (2011)
Konferanslar / Sunuşlar:
 • Ankara Barosu /İstanbul Barosu / Bursa Barosu / Çankırı Barosu / Mersin Barosu / Türk Patent Enstitüsü
Üniversiteler: 
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - FİSAUM
 • Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Konular:
 • Türkiye'de Marka ve Tasarımın Cezai Koruması
 • Telif Haklarına ilişkin Suçlar ve Soruşturması
 • Sınai Mülkiyet Haklarının Tescili Yöntemi ve Davalar (Marka / Patent / Tasarım / Coğrafi İşaretler)
 • İlaç Markaları
 • Avrupa Bileşik Patent Sistemi ve Mahkemeler
 • Sayısal Çağda Fikri Mülkiyet Hakları ve İhlallere Karşı Önlemler
 • Türk Marka Hukuku'nda Sistematik Sorunlar  

Kadromuz

Fethi Merdivan


Kurucu Ortak / Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent Önder


Kurucu Ortak

Levent Yavuz


Hukuk Danışmanı

Işıl Efiloğlu


Yönetici Asistanı

Özge Özdil


Avukat